vrijdag 31 augustus 2018

Nieuw project in Kumi Hospital


De operatie afdeling van Kumi Hospital
Een aantal jaar geleden hebben twee Nederlandse orthopeden van Orthopedics Overseas, een organisatie van (gepensioneerde) chirurgen die vrijwillig meerdere malen per jaar in Kumi operaties uitvoeren, de noodzaak van een nieuw OK-complex aangegeven. Dit idee is in de loop van de tijd uitgewerkt in een projectplan, diverse fondsen aangeschreven, twee architecten zijn naar Kumi gekomen om tekeningen te maken en een aantal lokale aannemers benaderd om offertes uit te schrijven.

Dit heeft uiteindelijk geleid dat drie Rotary Clubs in Nederland en België, stichting Steunfonds Kyoga, Wilde Ganzen (Nederlandse ontwikkelingsorganisatie), Orthopedics Overseas, Van Dorp Installaties (bedrijf van één van de UIC bestuursleden), het Flevo Ziekenhuis, Stichting Medic (opknappen van afgeschreven medische apparatuur voor gebruik in ontwikkelingslanden) met elkaar dit grote project aangegaan zijn. Verdrietig is wel dat één van de initiatiefnemers vorig jaar na een kort ziekbed is overleden, wat het voltooien van dit project een extra dimensie geeft.

Het doel is om de kwaliteit van opereren in Kumi Hospital te verhogen, specifieke (orthopedische) operaties mogelijk te maken en infectiegevaar te verminderen. Het personeel van de operatie afdeling zal een training krijgen en goede medische apparatuur vanuit Nederland verscheept worden. Het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en er zal een nieuwe operatieruimte worden bij gebouwd.
Naast een verbetering van medische zorg aan de vele duizenden patiënten die van het ziekenhuis afhankelijk zijn, biedt het project ook werkgelegenheid aan mensen uit de omgeving. Zelfs gevangenen uit Kumi Prison worden voor het graafwerk, voor een laag bedrag en een warme maaltijd, aan het werk gezet… hier een heel gangbare inzet van mankracht.

Na alle voorbereidingen is de bouw deze maand van start gegaan. Ouke heeft het project vrijwel vanaf het begin vanuit de Ugandese kant begeleid, in Nederland presentaties gegeven, contracten gemaakt, is het aanspreekpunt hier en gaat bijna dagelijks langs de bouwplaats. Ontzettend leuk om weer een project voor Kumi Hospital te mogen begeleiden!

Prisoners in hun gele gevangenispak aan het werk

Fundering in aanbouw

Voorbereiding van de vloer
Stenen doorgeven voor de eerste muur
Inmeten van de binnenmuren
 
Werkoverleg met de aannemer