vrijdag 30 december 2011

Update Energy Project

De afgelopen maanden is er weer veel gedaan rondom het energieproject.
Zo hebben we in oktober een presentatie gegeven aan de medewerkers van Kumi Hospital over het project en bewust omgaan met energie, zowel in het ziekenhuis als thuis. Toename van energiebesparing is één van de doelen van ons verblijf hier in Uganda, dus we proberen zoveel mogelijk uitleg, tips en alternatieven te geven.

Toegang hebben tot energie is belangrijk, maar duurzaamheid nog meer!

Om de energierekening van het ziekenhuis zo laag mogelijk te houden (zodat dit geld besteed kan worden aan andere medische doeleinden), proberen we in het energieproject naar duurzame oplossingen te zoeken. In overleg met de Stichting Kyoga en het Kumi Hospital management is besloten tot het installeren van twee koelkasten op zonne-energie, op de afdeling van het laboratorium en in de apotheek. Naast energiebesparing is hierdoor ook de stroomtoevoer gegarandeerd zodat de belangrijke inhoud (zoals bloed voor transfusies en vaccinaties) niet meer verloren gaat door de regelmatige stroomonderbrekingen.

Vrijwel dagelijks komt het voor dat de stroom eraf gaat voor enige tijd, soms zelfs hele dagen of nachten achter elkaar. Het personeel van het lab gaf aan nu rustig te kunnen slapen, want bij stroomuitval moest er altijd snel iemand naar het ziekenhuis om tijdelijk de koelkast op gas aan te zetten. Overdag gaat de generator vaak aan, maar wanneer er geen spoedoperaties zijn in de nacht, is er geen stroom in het gehele ziekenhuis en zou alles verloren gaan. De hoge kosten van gas (veel duurder dan stroom) en het regelmatige tekort hieraan in heel Uganda, waren ook nadelen van deze oplossing bij stroomuitval.
Doordat er nu de twee nieuwe koelkasten zijn, gaat er een herverdeling plaatsvinden: energiezuinige koelkasten blijven in het ziekenhuis, de oude energie onvriendelijke apparaten worden afgekoppeld. Het efficiënt inzetten en gebruiken van ieder apparaat draagt ook bij aan energiebesparing!

Tenslotte is er deze weken een lokaal team bezig met het renoveren van het elektrische systeem in alle wijken van de medewerkers. Dit onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat het prepaid meter systeem straks veilig gebruikt kan worden.

Net als het ESCo gebouw, wordt er vooral met de hand gewerkt door de mannen. Het is best indrukwekkend om te zien hoe ze de houten elektriciteitspalen met een groep omhoog duwen, terwijl ze ondertussen in ritme elkaar signalen toeroepen. Met ijzeren grepen aan de schoenen wordt omhoog geklommen om bovenin de aansluitingen te maken en diepe kuilen worden met een schep gegraven in de volle zon. Doordat de natuur niet stil heeft gestaan, zitten er nog enkele bijennesten aan de palen, waardoor hard wegrennen soms ook tot de werkzaamheden behoort. Naast het vernieuwen van het verdeelsysteem (draden, palen, elektriciteitshuis) worden ook de connectieboxen aan alle 150 huizen vervangen. Er wordt hard gewerkt om voor het eind van het jaar dit gedeelte van het project af te ronden.

In 2012 zal het prepaid energiesysteem dan echt van start kunnen gaan!


 .

donderdag 22 december 2011

Kumi Hospital in the picture

Kumi Hospital had enige maanden geleden bijzonder nieuws, namelijk de geboorte van een Siamese tweeling. Eind september werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag met spoed een hoogzwangere vrouw binnen gebracht. Direct werd de operatiekamer in orde gemaakt en het team, bestaande uit een verpleegster, anesthesist en de dokter, opgehaald om het leven van vrouw en kind te redden door een keizersnede uit te voeren. Doordat er geen prenataal onderzoek wordt gedaan, was het een verassing dat er een tweeling ter wereld kwam. Echter was de verbazing nog groter toen de kinderen aan elkaar vast bleken te zitten. Een zeer bijzondere gebeurtenis, want Siamese tweelingen komen zelden gezond ter wereld en zeker voor een relatief afgelegen ziekenhuis op het arme platteland van Uganda is dit een wonder!

Omdat de ouders erg arm zijn en borstvoeding nauwelijks mogelijk was, werd er na de geboorte geld ingezameld om melk te kopen voor de twee kleine meisjes. Moeder was enkele dagen na de operatie weer goed hersteld. De vader gaf aan heel blij te zijn met zijn dochters en de goede afloop van de bevalling. Echter maakt hij zich ook  zorgen over de toekomst: wat zullen de inwoners van hun dorp zeggen en denken over deze situatie (een ‘ongewoon’ kind krijgen is zeker hier nog een taboe) en zal er een operatie mogelijk zijn om de kinderen te scheiden van elkaar (en waar zal hij het geld vandaan halen)? Inmiddels zijn ouders met de baby’s naar het Mulago Hospital in Kampala overgebracht voor verder onderzoek. In de krant heeft de tweeling de naam Teso Twins gekregen, naar het gebied waar ze geboren zijn. Het ziekenhuis is erg trots op dokter Chebet die de kinderen veilig ter wereld heeft kunnen brengen, hoewel hij zelf zeer bescheiden hierover is: alle dank gaat naar God!

Kumi Hospital heeft nog een keer in de krant gestaan de afgelopen periode, maar dan op een heel andere manier. Voor het energieproject waren we op zoek naar een geschikte kandidaat voor de ESCo: het beschikbaar stellen van prepaid energie aan alle medewerkers, het verkopen van allerlei duurzame oplossingen, zoals de lampen op zonne-energie en het geven van trainingen rondom energiebesparing. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken in de Teso regio, hebben we een uitgebreide vacature opgesteld en deze in de krant gezet.
Al snel kwamen er allerlei reacties binnen, zowel sollicitatiebrieven als enthousiasme over de vorderingen rondom de komst van de ESCo in Kumi Hospital.

Verder was er vorige week een televisieploeg uit Nederland in het ziekenhuis. Ze kwamen voor zes dagen naar Uganda om een aflevering voor het programma Bestemming Onbekend op te nemen. De EO crew kwam met twee meiden uit Rotterdam om hen in een totaal andere situatie te plaatsen en te ervaren hoe mensen aan de andere kant van de wereld leven. Kumi Hospital was daar een zeer geschikte locatie voor. In de voorbereidingen voor de opnames, hebben we een aantal dingen kunnen regelen waardoor we betrokken waren bij het proces. Een heel geregel, maar wel erg leuk om te doen! Helemaal bijzonder om straks in mei 2012 Kumi Hospital op de Nederlandse televisie te zien!

Tenslotte willen we vanuit Kumi Hospital een digitaal bericht sturen, want nadat we hier al meerdere feesten hebben mogen vieren, waaronder onze verjaardagen, komen nu de Kerstdagen en de jaarwisseling eraan.
Via deze weblog aan iedereen die ons volgt en ondersteunt in ons werk voor Uganda:
We wensen jullie een heel mooi Kerstfeest en een geweldig Nieuwjaar, vol dromen die uitkomen!

donderdag 15 december 2011

Kumi Hospital PatientsKumi Hospital heeft een lange geschiedenis in het behandelen van patiënten uit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Er komen regelmatig zelfs mensen vanuit het westen van Kenia speciaal hierheen. Velen leggen de lange afstanden naar het ziekenhuis lopend of achterop een boda af. Ernstig zieke patiënten of vrouwen waarvan de bevalling al begonnen is, worden vaak achterin een terreinwagen over de hobbelige zandpaden gebracht. Wanneer patiënten vanaf een ander ziekenhuis worden doorverwezen, komen ze soms in een ambulance, hopend dat hier wel een dokter is of de benodigde voorzieningen aanwezig zijn.

Kumi Hospital wil zorg bieden die bereikbaar en betaalbaar is, ook voor de zieken uit arme gebieden. Ondanks de lage vergoeding die voor de meeste behandelingen wordt gevraagd, kunnen veel patiënten nauwelijks de rekening betalen (of kiezen ervoor terug naar huis te keren). De kosten en inkomsten van het ziekenhuis zijn daardoor niet in balans, maar Kumi Hospital wil geen zorg weigeren. Het management moet regelmatig lastige beslissingen maken rondom de besteding van geld: deze maand medicijnen kopen of het salaris van de zusters betalen?

Kumi Hospital kan alleen medische zorg bieden, dus iedere patient komt samen met een familielid die voor hem of haar zorgt. De ziekenhuiskeuken kan wel voorzien in eten voor de Lepra patiënten en de ondervoede kinderen op Nutrition Ward.
Patienten die worden opgenomen, moeten alle spullen om te kunnen wassen, slapen en koken (voedsel, hout, pannen, teilen, lakens etc.) zelf meenemen. Vaak wordt alles in doeken bij elkaar gewikkeld en op het hoofd mee gedragen. Overal op het ziekenhuisterrein zitten mensen buiten te koken en de waslijnen hangen vol met doeken die drogen in de warme zon.
Als er een bed vrij is, dan kan een verzorger daarin slapen, maar is de afdeling helemaal vol, dan wordt er op rieten matten op de grond onder het bed van de patiënt geslapen.

Voor patienten die lang moeten verblijven in Kumi Hospital, zijn de familieleden vaak overdag bezig met het sprokkelen van hout of kopen van eten in de omgeving.
Wanneer een moeder voor haar kind moet zorgen in het ziekenhuis, gaan de eventuele andere kinderen ook mee of zorgt oma voor het zieke kind, waardoor moeder thuis kan blijven om voor de rest van het gezin te zorgen.

Naast de zorg op de afdelingen en de poli, worden in Kumi Hospital wekelijks speciale spreekuren gehouden. Patiënten komen bij elkaar voor informatie over hun ziektebeeld en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Zo is er elke dinsdag een bijeenkomst voor kinderen met HIV/ Aids en op donderdag voor volwassenen. Iedere week wordt een bepaald onderwerp besproken, zoals het belang van gezond eten, mogelijke bijwerkingen van de medicijnen en veel voorkomende ziekten als tuberculose. Iedere bijeenkomst wordt geopend met zingen en lezen uit de bijbel: het geeft de mensen hoop, ook als er geen uitweg lijkt te zijn.

Verder worden de patiënten gewogen, onderzocht en krijgen hun medicatie mee.
Aan het begin van deze maand was het WereldAidsDag, welke voor het eerst plaats vond op 1 december 1988. Het doel van WereldAidsDag is om internationaal aandacht te vragen voor de aidsproblematiek en op te roepen tot solidariteit met mensen met HIV en Aids. Wereldwijd vinden er vele initiatieven plaats zoals evenementen, congressen en acties. Overigens is bestrijding van deze ziekte, malaria en andere dodelijke ziektes, onderdeel van de Milleniumdoelen.

In Kumi Hospital was het op deze 1 december een ‘gewone’ donderdag waarbij de patiëntgroep bij elkaar kwam om te luisteren, zingen en medicijnen op te halen. Bewustwording van en leren omgaan met Aids is een onderdeel van de realiteit voor deze mensen.
In Uganda is bijna 1 op de 10 mensen besmet met HIV, dus aandacht voor dit grote probleem is zeker van belang...
.

zaterdag 3 december 2011

Kumi Hospital Staff

De medewerkers van het ziekenhuis zijn dagelijks bezig met het verzorgen en behandelen van alle patiënten. In vergelijking met ons land, moeten ze dit doen met veel minder middelen. Een tekort aan bijvoorbeeld thermometers, verbandgaas en steriele handschoenen is een terugkerend probleem.
Hoewel niet altijd alle benodigde medische zorg geboden kan worden, zouden de mensen in dit deel van Uganda zonder Kumi Hospital, geen plek hebben om naar toe te gaan. Het is letterlijk van levensbelang voor vele patiënten, zoals zwangere vrouwen en kinderen met malaria, om hier naar toe te kunnen.

De afgelopen weken is het, vooral in het weekend, heel druk geweest met allerlei noodgevallen. Dit kwam doordat ziekenhuizen in de omliggende regio´s, zoals Soroti en Atatur, geen operaties konden uitvoeren vanwege dagenlange afwezigheid van stroom. Veel patiënten werden doorverwezen naar Kumi Hospital waardoor de artsen en verplegend personeel overuren draaiden.

We zijn dankbaar dat we een bijdrage mogen leveren door met Kumi Hospital samen te werken. Hoewel we beiden geen medische opleiding hebben, kunnen we op andere gebieden ondersteunen. Zo zijn we betrokken bij verschillende management vergaderingen, bijvoorbeeld over het strategisch plan voor de komende vijf jaar en het jaarbudget: wat zal de komende tijd prioriteit krijgen, waar wil het ziekenhuis zich op focussen etc. Het omlaag brengen van de energierekening door bewuster omgaan met energie (trainen) en het installeren van zonne-energie systemen, geeft meer ruimte aan uitgaven op medisch gebied. Daarnaast proberen we via het energieproject de levenskwaliteit van de medewerkers te verhogen. Hierdoor wordt het werken in dit enigszins afgelegen gebied toegankelijker gemaakt en is het voor Kumi Hospital makkelijker om bijvoorbeeld artsen aan te trekken.

Inmiddels hebben we onze weg in het ziekenhuis helemaal gevonden en zien we enkele collega’s soms ook buiten het werk. Op de foto’s staan een aantal medewerkers van Kumi Hospital waarmee we veel contact hebben.

Het ziekenhuis wordt geleid door de Medical Superintendent (dokter Obaikol Ruth) en de Senior Hospital Administrator (Okula Charles). Op de Nutrition Ward werkt Hanneke samen met Ademun Rose, die we op een feest van de Katholieke Vrouwengroep zagen in haar traditionele Ugandese jurk. Ouke is gevraagd de aansturing van de afdeling Transport grotendeels op zich te nemen en werkt daardoor veel samen met de drivers van het ziekenhuis. Omdat we in de avonden in de Guesthouse van Kumi Hospital eten, komen we regelmatig de dokters tegen, zoals de arts in opleiding Opio Eric die bovenaan op de foto op Maternity Ward de patiëntenronde aan het doen is.

Tijdens ons bezoek aan Sipi Falls eerder dit jaar, hebben we samen met Eurien George (driver) en Abwongoto Peter (financieel medewerker) een wandeltocht naar de waterval gemaakt. Verder hebben we heel leuk contact met onze buurvrouw Akello Rebecca, de Senior Nursing Officer. Tenslotte is Ekellot Paul (social worker) een collega waar we soms thuis uitgenodigd worden, waar we ook zijn vrouw en kinderen ontmoeten.

Het zou te veel worden om alle medewerkers bij naam te noemen op de weblog, maar Kumi Hospital wordt door vele handen gedragen! 
.