vrijdag 30 december 2011

Update Energy Project

De afgelopen maanden is er weer veel gedaan rondom het energieproject.
Zo hebben we in oktober een presentatie gegeven aan de medewerkers van Kumi Hospital over het project en bewust omgaan met energie, zowel in het ziekenhuis als thuis. Toename van energiebesparing is één van de doelen van ons verblijf hier in Uganda, dus we proberen zoveel mogelijk uitleg, tips en alternatieven te geven.

Toegang hebben tot energie is belangrijk, maar duurzaamheid nog meer!

Om de energierekening van het ziekenhuis zo laag mogelijk te houden (zodat dit geld besteed kan worden aan andere medische doeleinden), proberen we in het energieproject naar duurzame oplossingen te zoeken. In overleg met de Stichting Kyoga en het Kumi Hospital management is besloten tot het installeren van twee koelkasten op zonne-energie, op de afdeling van het laboratorium en in de apotheek. Naast energiebesparing is hierdoor ook de stroomtoevoer gegarandeerd zodat de belangrijke inhoud (zoals bloed voor transfusies en vaccinaties) niet meer verloren gaat door de regelmatige stroomonderbrekingen.

Vrijwel dagelijks komt het voor dat de stroom eraf gaat voor enige tijd, soms zelfs hele dagen of nachten achter elkaar. Het personeel van het lab gaf aan nu rustig te kunnen slapen, want bij stroomuitval moest er altijd snel iemand naar het ziekenhuis om tijdelijk de koelkast op gas aan te zetten. Overdag gaat de generator vaak aan, maar wanneer er geen spoedoperaties zijn in de nacht, is er geen stroom in het gehele ziekenhuis en zou alles verloren gaan. De hoge kosten van gas (veel duurder dan stroom) en het regelmatige tekort hieraan in heel Uganda, waren ook nadelen van deze oplossing bij stroomuitval.
Doordat er nu de twee nieuwe koelkasten zijn, gaat er een herverdeling plaatsvinden: energiezuinige koelkasten blijven in het ziekenhuis, de oude energie onvriendelijke apparaten worden afgekoppeld. Het efficiënt inzetten en gebruiken van ieder apparaat draagt ook bij aan energiebesparing!

Tenslotte is er deze weken een lokaal team bezig met het renoveren van het elektrische systeem in alle wijken van de medewerkers. Dit onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat het prepaid meter systeem straks veilig gebruikt kan worden.

Net als het ESCo gebouw, wordt er vooral met de hand gewerkt door de mannen. Het is best indrukwekkend om te zien hoe ze de houten elektriciteitspalen met een groep omhoog duwen, terwijl ze ondertussen in ritme elkaar signalen toeroepen. Met ijzeren grepen aan de schoenen wordt omhoog geklommen om bovenin de aansluitingen te maken en diepe kuilen worden met een schep gegraven in de volle zon. Doordat de natuur niet stil heeft gestaan, zitten er nog enkele bijennesten aan de palen, waardoor hard wegrennen soms ook tot de werkzaamheden behoort. Naast het vernieuwen van het verdeelsysteem (draden, palen, elektriciteitshuis) worden ook de connectieboxen aan alle 150 huizen vervangen. Er wordt hard gewerkt om voor het eind van het jaar dit gedeelte van het project af te ronden.

In 2012 zal het prepaid energiesysteem dan echt van start kunnen gaan!


 .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten