vrijdag 14 oktober 2011

Maternity Ward

Kumi Hospital bestaat uit verschillende afdelingen, waaronder Maternity Ward: de kraamafdeling. Hier worden gemiddeld 20 tot 25 kinderen per week geboren. De afdeling heeft een verloskamer met daarnaast een grote zaal vol bedden voor de vrouwen, zwanger of net bevallen. Naast dit gebouw gaat een looppad naar de speciale operatieafdeling voor Maternity Ward.
De personeelsbezetting is niet ruim: er werken 2 verloskundigen en 4 verpleegsters in de verschillende diensten en Kumi Hospital heeft een gynaecoloog in dienst, die ook op de andere afdelingen werkt als algemeen arts.

In vergelijking met Westerse Landen kan er minder (prenatal) onderzoek worden gedaan, er is bijvoorbeeld geen standaard echoscopie tijdens de zwangerschap. Ook zijn er minder mogelijkheden om tijdens de bevalling in te grijpen waardoor er eerder gekozen moet worden om het kind met een keizersnede ter wereld te brengen.

In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 belangrijke wereldproblemen aan te pakken. Deze zijn vastgelegd in acht Millennium doelen: bestrijden van extreme honger en armoede, jongens en meisjes in alle landen basisonderwijs laten volgen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, afname van kindersterfte, minder vrouwen die sterven door zwangerschap, het stoppen van de verspreiding van HIV/Aids en ziekten als malaria, meer mensen in een duurzaam milieu laten leven en vergroten van het samenwerkingsverband ter bevordering van meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

De doelstelling van het vierde punt is het percentage kinderen jonger dan 5 jaar dat in ontwikkelingslanden overlijdt, in 2015 met tweederde terug te brengen, vergeleken met het aantal in 1990 (bijna 13 miljoen). De hoge kindersterfte heeft verschillende oorzaken. Veel kinderen overlijden aan ziekten die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiĆ«ne en goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden. In 2010 was het kindersterftecijfer gedaald tot ruim 7 miljoen, minder maar nog steeds onaanvaardbaar veel.

In Uganda is de sterfte van kinderen onder de 5 jaar hoog (bijna 14 per 100 kinderen in 2010).
We hebben in Kumi Hospital aan de vierde doelstelling, afname van de kindersterfte, een kleine bijdrage proberen te leveren. Er is vanuit Nederland een bedrag gesponsord dat het mogelijk heeft gemaakt om een nieuwe couveuse aan te schaffen.

Het is een Tropencouveuse, bestaande uit een houten ombouw met een plexiglas kap waarbij de warmte van drie 75 Watt gloeilampen komt. Een bak(je) met water zorgt voor de benodigde luchtvochtigheid in de couveuse. Wanneer er meerdere premature kinderen tegelijk zijn, zullen ze de ruimte moeten delen en worden ze naast elkaar erin gelegd. De couveuse kwam binnen als bouwpakket en Ouke is met een schroevendraaier aan de slag gegaan. Vervolgens heeft de orthopedische workshop van Kumi Hospital de couveuse geverfd en er een speciaal frame voor getimmerd. Naast de zusterkamer is ruimte gemaakt om de couveuse neer te zetten.

Vandaag is de nieuwe aanwinst officieel overhandigd aan de afdeling. Om dit te vieren hebben we aan alle (aanstaande) moeders een babyrompertje uitgedeeld. De vrouwen waren erg blij met dit kleine kraamkado, iets wat ze hier in Uganda eigenlijk niet kennen.
Namens hen willen we dan ook iedereen bedanken die gesteund heeft door het geven van babykleding en in het bijzonder de lieve anonieme donor voor deze zo belangrijke bijdrage aan de levensverwachting van de te vroeg geboren kinderen.
Zonder couveuse is hun kans tot leven zeer klein, maar dit geeft weer hoop!.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten