dinsdag 21 juni 2011

Het energieproject

In 2009 heeft Kumi Hospital aan Stichting Steunfonds Kyoga ondersteuning gevraagd vanwege een oplopend probleem met de energievoorziening van zowel het ziekenhuis als de omliggende huizen van de medewerkers. In 2010 zijn een aantal voorbereidingen uitgevoerd, met hulp van de Stichting Pico Sol. In dat jaar zijn wij op het pad van Kyoga gekomen en besloten dat we ons wilden inzetten voor Kumi Hospital, een ziekenhuis op het platteland van Oost Uganda.

Sinds de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis te maken met verschillende moeilijkheden, door lokale en internationale problemen, waaronder de economische crisis. Zo hebben een aantal grote buitenlandse hulporganisaties een deel van de regelmatige sponsoring moeten intrekken. Hierdoor staat het ziekenhuis voor grote (financiƫle) uitdagingen.

Doordat in Uganda de afstanden relatief groot zijn, de wegen over het algemeen slecht en het vervoer vaak met boda boda of lopend moet, gaan de mensen dichtbij hun werkplek wonen. Rondom het ziekenhuis staan ongeveer 150 huizen, welke de medewerkers voor een laag bedrag mogen huren. De woningen staan verdeeld over vele hectaren grond in verschillende kleine quarters (wijken) met zandpaden en akkervelden eromheen.

Oorspronkelijk kregen alle huizen stroom via het ziekenhuis. Maar de energierekening werd zodanig hoog en onbetaalbaar, dat het niet langer mogelijk bleek de medewerkers van elektriciteit te voorzien. Ruim een jaar geleden heeft de nationale energieleverancier Umeme de stroomtoevoer naar het gehele ziekenhuisterrein afgesloten. Pas nadat de achterstand in betaling geregeld was, kon het ziekenhuis weer aangesloten worden.
Door te sparen en met hulp van de Stichting Kyoga is de schuld inmiddels afgelost en kan het ziekenhuis sinds enkele maanden weer stroom gebruiken. Lange tijd heeft het op de generator moeten draaien. De prijs van diesel is erg hoog en blijft stijgen, waardoor dit een enorme kostenpost was. Helaas moet de generator nog meerdere dagen per week draaien doordat stroom zeer onregelmatig geleverd wordt.

Om de energierekening van het ziekenhuis laag te houden waardoor de medische zorg gewaarborgd blijft, gaan er enkele energiebesparende maatregelen genomen worden. Daarnaast zal het energieproject van Kyoga een oplossing bieden rondom de vraag naar elektriciteit in de huizen van de medewerkers. Op dit moment heeft geen enkel huis toegang tot energie en gebeurt alles met houtskool, paraffinelampen en kaarsen.

Het plan is om in het ziekenhuis zonneboilers te installeren voor de autoclaves (met behulp van stoom operatiemateriaal steriel maken) die enorm veel energie verbruiken. Daarnaast komen er tijdschakelaars op de buitenverlichting en in de afdelingen.
Voor de huizen van de medewerkers is het de bedoeling om een prepaid systeem op te zetten. Hierdoor krijgt ook het personeel weer toegang tot elektriciteit en wordt zelf verantwoordelijk voor het verbruik ervan. 
Een Energy Service Company (ESCo) zal opgericht worden waar het oplaadpunt van de prepaid meters zal zijn, lampen en telefoonopladers op zonne-energie verkocht gaan worden en via trainingen aan bewustwording gewerkt zal worden. Via een oplaadsysteem betalen de medewerkers dus vooraf voor de energie en kunnen deze gebruiken totdat het tegoed op is. Op die manier kunnen ze hun energieverbruik zelf regelen.

Aan het begin hebben we een presentatie gehouden om het project uit te leggen aan iedereen.
Doordat er nu al lange tijd geen stroom beschikbaar is in de huizen en het ziekenhuis in problemen is geraakt, zijn de medewerkers bereid hiervoor zelf te gaan betalen.

Om de bouw van de ESCo voor te bereiden en de medewerkers erbij te betrekken, hebben we een Building Committee opgericht waaraan Ouke deelneemt.
In april hebben we door de maintenance afdeling van het ziekenhuis onderzoek laten doen naar de staat van onderhoud van het stroomtoevoersysteem. Doordat het systeem ruim een jaar niet is gebruikt, hebben bananen- en papajabomen de lijnen overgroeid, zitten er enkele bijennesten in en hebben termieten sommige palen aangevreten. Dat betekent dus dat er flink onderhoud moet gebeuren voordat straks de stroom er weer op gaat!

De Building Committee heeft, na diverse gesprekken, een locale aannemer gekozen die half mei is begonnen met de sloop van een oud gebouw, om op deze centraal gelegen plek het ESCo-gebouw te kunnen realiseren. Zijn team van ongeveer 20 man maakt geen gebruik van machines dus alles wordt met handgereedschap gedaan. Zo is de fundatie met behulp van touwen en meetlinten uitgezet en is in enkele dagen het fundament met de schep gegraven.

Om de ESCo en de energiebesparende maatregelen in het ziekenhuis vorm te geven, zijn we op zoek gegaan naar bedrijven die hier een bijdrage in kunnen leveren. Zo zijn er gesprekken geweest in Kampala met BareFoot en UltraTec, maar ook met de nationale energieleverancier Umeme om alle plannen binnen dit project door te spreken.

Het ziekenhuispersoneel kijkt enorm uit naar een toekomst met energie, zodat ze over een aantal maanden niet meer vanaf begin van de avond in het donker hoeven te koken, huiswerk bij kaarslicht te maken of hun telefoon buiten de deur op te laden. Daarnaast zal het ziekenhuis minder kosten hebben waardoor er geld beschikbaar komt voor de medische zorg.
Zover is het energieproject nog niet, we hebben nog veel werk te doen, maar er is een goede start gemaakt!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten